Chính Sách Bảo Mật

Chính sách quyền riêng tư của EVAuto. Ngày sửa đổi lần cuối: ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, email và ứng dụng của chúng tôi (“Trang web”) và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó liên quan đến dịch vụ của chúng tôi được cung cấp thông qua Trang web (“Dịch vụ”). Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi”, “EVAuto” và “EVAuto.vn” đề cập đến EVAuto.

Khi bạn sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. EVAuto cam kết duy trì tính bí mật, tính toàn vẹn và bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về người dùng của chúng tôi. Thông tin được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này bao gồm “Thông tin cá nhân”, là thông tin về bạn có thể nhận dạng cá nhân như tên đầy đủ, địa chỉ thực hoặc địa chỉ email, số điện thoại và fax của bạn cũng như “Thông tin không nhận dạng”, là thông tin không công khai có thể được liên kết với hoặc được liên kết với một tài khoản EVAuto cụ thể nhưng bản thân nó không cho phép nhận dạng các cá nhân (ví dụ: thông tin nhân khẩu học, sở thích hoặc sử dụng trang web).

EVAuto nhấn mạnh các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật để bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp danh tính và cung cấp bảo mật cho Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thường xuyên đánh giá lại các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của mình và điều chỉnh chúng khi cần thiết để đối phó với những thách thức mới.

Quyền riêng tư của bạn không phải để bán

EVAuto sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như sau:

  • Để phân tích việc sử dụng trang web và cải thiện Dịch vụ và Trang web;
  • Để cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo và liên lạc hành chính nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ;
  • Để đáp ứng yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định;
  • Để nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch dự án, khắc phục sự cố, phát hiện và bảo vệ khỏi sai sót, gian lận hoặc hoạt động tội phạm khác;
  • Cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho EVAuto;
  • Để thực thi các Điều khoản Sử dụng của EVAuto; và như được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi giới hạn việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Nói chung, chúng tôi thu thập cả Thông tin cá nhân và Thông tin không nhận dạng mà bạn tự nguyện gửi cho EVAuto. Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn gửi trong quá trình tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản và hồ sơ người dùng của bạn trên Trang web. Ví dụ: quá trình đăng ký và đăng nhập yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn (gọi chung là “Thông tin đăng ký”).

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Thông tin không nhận dạng bao gồm năm sinh, giới tính và thông tin nhân khẩu học khác. Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ nội dung mà bạn gửi trong quá trình sử dụng Trang web, chẳng hạn như nhận xét hoặc phản hồi và thông tin khác mà bạn chọn gửi, bao gồm thông tin từ các mạng xã hội khác mà bạn chọn để liên kết với tài khoản của mình.

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu Thông tin Cá nhân khác cung cấp cho bạn các lợi ích khác của Dịch vụ. Trong tất cả các trường hợp như vậy, bạn sẽ có cơ hội cung cấp hoặc từ chối cung cấp thông tin đó và nó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đã nêu. EVAuto có thể ẩn danh hoặc tổng hợp Thông tin cá nhân và tiết lộ dữ liệu đó dưới dạng không nhận dạng cá nhân kết hợp với Thông tin không nhận dạng để:

Các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác cho các mục đích tiếp thị và khuyến mại của họ

Các tổ chức được EVAuto phê duyệt thực hiện nghiên cứu về thói quen và lối sống của người tiêu dùng, thông tin cá nhân của bạn không thể xác định được.

Quyền truy cập vào Thông tin đăng ký, Thông tin đăng nhập tài khoản, Thông tin tài khoản và bất kỳ Thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp bị hạn chế và được sử dụng theo quy trình nội bộ và bảo vệ quyền truy cập điều chỉnh, để vận hành, phát triển hoặc cải thiện Dịch vụ. Nhân viên có thể bị kỷ luật, bao gồm cả việc thôi việc và truy tố hình sự, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như gửi email thay mặt chúng tôi hoặc lưu trữ và vận hành một tính năng hoặc chức năng cụ thể của Dịch vụ. Hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba này quy định việc sử dụng và xử lý thông tin của bạn một cách thích hợp và cấm họ sử dụng bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn cho các mục đích không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp.

Nói chung, cả Thông tin cá nhân và Thông tin không nhận dạng bạn gửi cho chúng tôi đều được sử dụng để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào EVAuto, nhằm cải thiện EVAuto, điều chỉnh tốt hơn các tính năng, hiệu suất và hỗ trợ của EVAuto và cung cấp cho bạn thông tin bổ sung, cơ hội, quảng cáo và chức năng từ chúng tôi, đối tác hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng và hiển thị tên đầy đủ và địa chỉ email của bạn khi bạn gửi thông báo qua email cho bạn bè thông qua EVAuto hoặc mạng xã hội mà bạn đã kết nối với EVAuto (chẳng hạn như trong lời mời hoặc khi chia sẻ nội dung của bạn).

Chính sách Bảo mật này không giới hạn việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin không nhận dạng theo bất kỳ cách nào và chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ Thông tin không nhận dạng cho các đối tác, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác theo quyết định của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Thông tin không nhận dạng nào mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn hoặc các bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi đề xuất nội dung hoặc các kết nối và chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin không nhận dạng cho các bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều hơn quảng cáo và nội dung có liên quan.

Nhà cung cấp bên thứ ba

Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của người dùng vào trang web của bạn hoặc các trang web khác.

Việc sử dụng cookie quảng cáo của Google cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập của họ vào các trang web của bạn và / hoặc các trang web khác trên Internet.

Người dùng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo.

Ngoài quảng cáo của Google, các trang web của chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp khác cho quảng cáo.

Bạn có thể truy cập các trang web trên để chọn không sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa (nếu nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo cung cấp khả năng này). Ngoài ra, bạn có thể chọn không sử dụng cookie của một số nhà cung cấp bên thứ ba cho quảng cáo được cá nhân hóa.

Nếu Thông tin đăng ký của bạn thay đổi trong khi đăng ký EVAuto, bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào thông qua Dịch vụ.

Thu thập và sử dụng thông tin phiên trực tuyến cải thiện trải nghiệm của bạn

Khi bạn truy cập EVAuto.vn, chúng tôi có thể thu thập thông tin kỹ thuật và điều hướng, chẳng hạn như loại trình duyệt máy tính, địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành, nguồn dẫn bạn đến trang web của chúng tôi, các trang đã truy cập và thời gian trung bình trên Trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập để làm cho EVAuto hữu ích hơn cho bạn và có thể được sử dụng, chẳng hạn như để cảnh báo bạn về các vấn đề tương thích phần mềm hoặc nó có thể được phân tích để cải thiện thiết kế và chức năng Web của chúng tôi.

“Cookie” là các mã nhận dạng chữ và số ở dạng tệp văn bản được trình duyệt Web của bạn chèn và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. EVAuto có thể đặt và truy cập cookie trên máy tính của bạn để theo dõi và lưu trữ thông tin ưu đãi về bạn. EVAuto có thể thu thập thông tin về bạn thông qua công nghệ cookie. Ví dụ: EVAuto có thể chỉ định một cookie cho bạn, để giới hạn số lần bạn nhìn thấy một tính năng cụ thể hoặc để giúp xác định tốt hơn cách phân phát cho bạn. Xin lưu ý rằng hầu hết các trình duyệt Internet sẽ cho phép bạn ngừng lưu trữ cookie trên máy tính của bạn và xóa cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn. Nếu bạn chọn loại bỏ cookie, toàn bộ chức năng của Dịch vụ có thể bị suy giảm đối với bạn.

“Địa chỉ giao thức Internet” hoặc “Địa chỉ IP” là một số tự động được gán cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet. Trong một số trường hợp, địa chỉ IP của bạn giữ nguyên từ phiên trình duyệt này sang phiên khác; tuy nhiên nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet dành cho người tiêu dùng, địa chỉ IP của bạn có thể thay đổi theo từng phiên. Chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, có thể theo dõi địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập EVAuto.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi phân tích các hoạt động trực tuyến nhất định. Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ này có thể giúp chúng tôi đo lường hiệu suất của các chiến dịch trực tuyến của chúng tôi, phân tích hoạt động của khách truy cập trên EVAuto.vn hoặc theo dõi chuyển đổi. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng cookie và các công nghệ khác để thực hiện các dịch vụ này cho EVAuto. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về khách hàng của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ này không thay mặt chúng tôi thu thập thông tin đó.

Blog và các Diễn đàn khác trên EVAuto.vn

Nếu bạn sử dụng một diễn đàn, blog hoặc đăng nội dung công khai trên Trang web của chúng tôi, bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi lên đó đều có thể được người dùng khác đọc, thu thập hoặc sử dụng và có thể được sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Thông tin cá nhân mà bạn chọn để gửi trong các diễn đàn này. Các diễn đàn này có thể được tổ chức bởi EVAuto hoặc bởi một trong những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thay mặt cho EVAuto.

 

Bạn có thể xóa dữ liệu của mình

Dữ liệu của bạn là của bạn. Bạn có thể xóa nó bất cứ lúc nào bạn muốn. Khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn cho Dịch vụ, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ sản xuất chính của chúng tôi và bạn sẽ không thể truy cập thêm vào tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng ngắt kết nối bất kỳ kết nối nào mà chúng tôi đã thiết lập với Thông tin tài khoản của bạn và xóa tất cả Thông tin đăng nhập tài khoản. Tuy nhiên, các phần dữ liệu của bạn, bao gồm dữ liệu tổng hợp có được từ Thông tin tài khoản của bạn, có thể vẫn còn trên máy chủ của chúng tôi vô thời hạn.

Dữ liệu của bạn cũng có thể vẫn còn trên máy chủ hoặc phương tiện sao lưu. EVAuto lưu giữ các bản sao lưu này để đảm bảo khả năng tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn trong trường hợp máy chủ sản xuất chính của chúng tôi gặp sự cố hoặc hư hỏng. Chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh nào được lấy từ hoặc kết hợp Thông tin Cá nhân của bạn.

 

Thông tin liên lạc từ chúng tôi

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng đã đăng ký bản tóm tắt Thông tin tài khoản của họ và các cảnh báo hoặc tin nhắn tài khoản qua email, điện thoại hoặc phương thức liên lạc khác được cung cấp cho EVAuto. Chúng tôi cũng có thể cho phép người dùng đăng ký nhận bản tin email và đôi khi có thể gửi email quảng cáo EVAuto hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Người đăng ký EVAuto.vn có ​​thể chọn không nhận email quảng cáo của chúng tôi và chấm dứt đăng ký nhận bản tin của họ bằng cách làm theo hướng dẫn trong email. Chọn không tham gia theo cách này sẽ không kết thúc việc truyền thông tin liên quan đến dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thay mặt bạn bè liên hệ với bạn (chẳng hạn như khi ai đó gửi cho bạn tin nhắn cá nhân hoặc thông báo từ mạng xã hội hoặc trang web khác mà bạn đã đăng ký nhận các thông báo đó).

 

Bảo vệ

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc qua thiết bị di động, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 

Các bên thứ ba

Chúng tôi không cho thuê, chia sẻ, trao đổi hoặc bán Thông tin Cá nhân với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Điều đó nói rằng, hãy lưu ý những điều sau:

Các nhà cung cấp dịch vụ. Một số dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như blog và diễn đàn. Chúng tôi cũng có thể thuê ngoài một số chức năng của mình cho bên thứ ba như hỗ trợ kỹ thuật, chức năng theo dõi hoặc báo cáo, xử lý thanh toán và các dịch vụ khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin từ hoặc về bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba này để họ có thể thực hiện các dịch vụ của mình và hoàn thành các yêu cầu của bạn.

Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin từ và về bạn với các bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ số lượng người dùng đã xem hoặc nhấp vào nội dung cụ thể.

Các cuộc điều tra . Chúng tôi có thể điều tra và tiết lộ thông tin từ hoặc về bạn nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc điều tra hoặc tiết lộ đó là (a) cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý và các hướng dẫn và lệnh thực thi pháp luật, chẳng hạn như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa, quy chế, tố tụng tư pháp, hoặc quy trình pháp lý khác được cung cấp cho chúng tôi; (b) hữu ích để ngăn chặn, điều tra hoặc xác định các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Trang web; hoặc (c) bảo vệ quyền, danh tiếng, tài sản của chúng tôi hoặc của các chi nhánh người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Quảng cáo và Cookie của bên thứ ba. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba cung cấp dịch vụ liên quan đến quảng cáo sử dụng Cookie liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Thông qua đó, họ có thể thu thập và lưu trữ cùng một loại thông tin và sử dụng nó cho cùng một loại mục đích như được mô tả cho EVAuto ở trên, và họ có thể kết hợp thông tin họ thu thập với thông tin khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhất thiết phải có quyền truy cập hoặc kiểm soát các Cookie mà họ sử dụng.

Các liên kết. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết. Ngoại trừ những trường hợp được nêu ở đây, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với họ và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ. Chúng tôi không kiểm soát cách thông tin của bạn được lưu trữ, duy trì hoặc hiển thị bởi các bên thứ ba hoặc trên các trang web của bên thứ ba. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của tất cả các trang web của bên thứ ba. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Thông tin đăng ký của bạn.

Vui lòng hành động có trách nhiệm để duy trì tính bảo mật và bí mật của Thông tin đăng ký EVAuto của bạn, bao gồm ID đăng nhập và mật khẩu của bạn, cũng như Thông tin đăng nhập tài khoản cho các trang web của bên thứ ba. Bạn không nên cung cấp Thông tin đăng ký EVAuto của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn tin rằng Thông tin đăng ký của bạn đã bị đánh cắp hoặc bị người khác biết, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp, bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu ai đó truy cập vào tài khoản của bạn thông qua Thông tin đăng ký mà họ có được từ bạn hoặc do bạn vi phạm Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản sử dụng EVAuto.vn.

 

Trẻ em dưới 18 tuổi

Trang web này dành cho đối tượng nói chung và không hướng đến Trẻ em dưới 18. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18. Nếu bạn biết rằng một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó và chấm dứt tài khoản của trẻ.

Chúng tôi đăng thông tin cập nhật trên trang web của mình bất cứ khi nào có thay đổi đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cập nhật Chính sách Bảo mật này theo định kỳ. Ngày sửa đổi lần cuối xuất hiện trên Chính sách. Các thay đổi có hiệu lực ngay sau khi đăng.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét, quan tâm hoặc phản hồi liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc bảo mật nào khác, hãy gửi email tới xedien@evauto.vn hoặc các phương thức liên hệ khác trên https://evauto.vn